Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κτηρίων που διαθέτουν οικοδομική…

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

Είναι ο κανονισμός βάσει του οποίου κατατάσσεται ένα κτήριο ενεργειακά. Με βάση κάποια αντικειμενικά…