ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΕ ΣΤ

Οι χαλύβδινοι ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΙΛΕ ΣΤ είναι μικτής καύσεως φυσικού ελκυσμού, και…

PROBURNER

Ψηφιακή διαχείρηση της καύσης
Απόδοση έως: 91%
Καθαρή καύση, εύκολος καθαρισμός