Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κτηρίων που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., χρησιμοποιούνται ως κατοικία, οι ιδιοκτήτες των οποίων πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής προτείνει κάποιες παρεμβάσεις  (π.χ. αλλαγή λέβητα) μετά από τις οποίες το ακίνητο θα πρέπει να έχει ανέβει τουλάχιστον μία ενεργειακή κλάση.  Στην συνέχεια γίνονται οι παρεμβάσεις  και το ακίνητο επιθεωρείται ξανά για να διαπιστωθεί αν επετεύχθη η ζητούμενη εξοικονόμηση.  Οι δικαιούχοι, ανάλογα με το εισόδημά τους, λαμβάνουν 70% επιδότηση και άτοκο δάνειο, ή χαμηλότοκο δάνειο.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝκαι για τους όρους ένταξης στο πρόγραμμμα από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.