ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΡΙΓΚΕΤΕΣ Schweighofer RUF

Οι οικολογικές μπριγκέτες είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον στερεό καύσιμο που παράγεται από φυσικά ξύλινα ροκανίδια. Κατασκευάζονται υπό υψηλή πίεση, χωρίς τη χρήση συνδετικών ουσιών. Είναι κατάλληλες για θέρμανση σπιτιών, μονοκατοικιών, γραφείων, κλπ., μπορούν να καίονται σε όλες τις συσκευές στερεών καυσίμων όπως απλά τζάκια και σόμπες, λέβητες, ανοικτές εστίες. Χρησιμοποιώντας οικολογικές μπριγκέτες εξασφαλίζετε περισσότερη ζεστασιά και άνεση.

Τιμή €: 328 /960kg

Οι οικολογικές μπριγκέτες χρησιμοποιούνται τόσο ως αυτόνομο καύσιμο, όσο και σε συνδυασμό με ξύλα /ιδιαίτερα αν είναι υγρά ή βρεγμένα/. Σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα οι ξύλινες μπριγκέτες παράγουν λιγότερα αέρια θερμοκηπίου, διότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται ήδη είναι τμήμα του κύκλου του άνθρακα. Η παραγωγή οικολογικών μπριγκέτων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τα απόβλητα ξύλου, συμβάλλουν στη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι παραχθείσες από τη Schweighofer group οικολογικές μπριγκέτες διακρίνονται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Υψηλή θερμιδική αξία - 4800-5900 kcal. Η εκπεμπόμενη θερμότητα από έναν τόνο μπριγκέτων είναι ίση με περίπου 5-6 κυβικά μέτρα καυσόξυλα.
  • Συμπαγείς – χρήση μικρών αποθηκών.
  • Βολικές συσκευασίες - σάκοι των 10 χγρ.
  • Έλλειψη μαύρης βρωμιάς γνωστή από τον μαύρο άνθρακα.
  • Ελάχιστη υπολειμματική τέφρα - 1% (χρήσιμη ως λίπασμα για τον κήπο).
  • Ελάχιστες εκπομπές στην ατμόσφαιρα – θείο < 0,03%.
  • Εξαιρετικά χαμηλή υγρασία – 6-9%.

 

Δείκτης

Μονάδα μέτρησης Ποσότητα κατά DINplus 7A040
Υγρασία % < 6,1
Τέφρα % < 1.0
Θερμαντικότητα kWh/kg 5,17 kWh/kg (18,6 MJ/kg)